Marta urodziła się 18.06.2012r. w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach.

Mama Martusi będąc z nią w ciąży, zachorowała na neurologiczne schorzenie (Zespół Guillana-Barrego) i była całkowicie sparaliżowana. Po trzech miesiącach pobytu w szpitalach uczyła się wszystkich czynności ruchowych od nowa.

Martusia urodziła się w 40 tygodniu ciąży z niedotlenieniem i podejrzeniem wady mózgu. Przebywała miesiąc na intensywnej terapii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, gdzie przechorowała między innymi sepsę. Po kilku tygodniach okazało się, że ma wrodzoną cytomegalię. Konieczny był cztero-tygodniowy pobyt w "Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka " w Warszawie. Cytomegalia jest groźnym wirusem który powoduje wiele wad rozwojowych u płodu. Jest najbardziej niebezpieczny w I trymestrze ciąży i właśnie wtedy zaatakował układ nerwowy Marty. Na skutek skutek tej choroby Martusia ma małogłowie, opóźniony rozwój psychoruchowy oraz obustronny niedosłuch.

Od wyjścia Marty ze szpitali tj. od jej drugiego miesiąca życia stosujemy różne metody rehabilitacji aby usprawnić nasze dziecko. Rehabilitujemy ją metodą Bobath, metodą Vojty, metodą Bowtech oraz metodą korekcji tkanek miękkich. Na co dzień pracuje z Martą pedagog, psycholog, logopeda oraz ma również zajęcia z integracji sensomotorycznej.

Pomimo rehabilitacji postępy w zakresie ruchowym nie są jednak zadowalające. Marta nie potrafi samodzielnie siedzieć oraz jeszcze nie kontroluje główki.

Nasza córka rozwinęła się natomiast społecznie . Poprawił się kontakt wzrokowy z Martusią jest bardziej obecna i świadoma, uśmiecha się dużo i jest chętna do współpracy.

Nadal wymaga bardzo intensywnej rehabilitacji. Martusi potrzebne są turnusy rehabilitacyjne kilka razy w roku oraz niezbędna jest codzienna rehabilitacja. Konieczny jest też sprzęt rehabilitacyjny.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom które w zeszłym roku 1 % podatku postanowiły podarować Marcie.

Dzięki tym wpłatom Marta mogła uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych.
W roku 2014 Marta była na kilku turnusach:

Marta w roku 2015 uczestniczyła w następujących turnusach: